BEHIND SEXTING

Intergenerational digital sex education

 

 

Hlavním cílem projektu BEHIND SEXTING je zvýšit povědomí dospívajících a rodičů o rizicích sextingu. Projekt také podporuje mezigenerační kritickou diskusi a vzájemné učení ve školách s cílem vypěstovat pochopení pro možná rizika sextingu a způsoby, jak jim předcházet.

O projektu

CO?

Projekt BEHIND SEXTING má za cíl vytvořit otevřené vzdělávání a inovativní školení v digitálním věku zaměřené na zvýšení povědomí dospívajících ve věku 10-19 let a rodičů o rizicích sextingu. Současně budou do projektu zapojeni učitelé škol, aby nabídli podněty k zapojení do dialogu se studenty za účelem prevence fenoménu sextingu.

JAK?

Prostřednictvím vypracování modelu výuky digitální sexuální výchovy získají dospívající a rodiče znalosti a dovednosti pro rozpoznání a prevenci rizik digitálních médií, se zvláštním důrazem na sexting. Cesta vzdělávání bude založena na vrstevnickém vzdělávacím přístupu, bude postupná, nesoudící a participativní pod dohledem školních učitelů a odborníků v oblasti sextingu a digitálních médií.

PROČ?

Myšlenka vznikla na základě úvah o dvou hlavních otázkách: zaprvé, digitální nástroje jsou součástí každodenního života mladých lidí a přinášejí jim mnoho výhod, ale také mnoho rizik a výzev, které přímo ovlivňují jejich životy. Za druhé, dospívání je obdobím změn, vývoje identity a sexuálního zkoumání, během něhož dospívající obvykle navazují své první romantické vztahy. Rozšíření digitálních zařízení poskytuje dospívajícím další možnosti, jak zkoumat, rozvíjet a testovat vztahy, což představuje některé výzvy, jako je například sexting. Projekt BEHIND SEXTING je proto v souladu se závazkem Evropského parlamentu na ochranu dětí v digitálním světě.

 

KDO?

Aktivity a produkty BEHIND SEXTING jsou určeny studentům středních škol ve věku 10-19 let, rodičům, učitelům a odborníkům v oblasti sexuality a digitálních médií. Partnerství, které vyvíjí model digitální sexuální výchovy včetně didaktických materiálů, tvoří osm organizací z České republiky, Itálie, Kypru, Portugalska, Rumunska a Slovinska, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a ICT.

 

Partneři v projektu

Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s - IRR (Coordinator) - CZ

Adresa: Kafkova 586/13 – Praha
Stránka: www.iregio.org
E-mail: info@iregio.org

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)

Adresa: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia
Email:  tucep@tucep.org
Stránka:    www.tucep.org

Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” - IT

Adresa: Via F. Ballarini, 27 – Corciano
Stránka: www.bonfiglicomprensivocorciano.edu.it
E-mail: pgic841005@istruzione.it

EUC – European University Cyprus - CY

Adresa: Diogenes Street 6 Engomi – Nicosia

Stránka:
www.euc.ac.cy
E-mail: c.xinaris@euc.ac.cy

AEVA – Associacao para a Educacao e Valorizacao da regiao de Aveiro - PT

Adresa: Rua Francisco Ferreira Neves, Apt. 567 – Aveiro

Stránka: www.epa.edu.pt
E-mail: ana.ribeiro@aeva.eu

Zuma-Land - RO

Adresa: B-dul MATEI BASARAB, (camera 2), Bloc U21, Scara A, Etaj 5, Ap. 23, jud. Ialomita – Slobozia

Stránka: www.messbusters.co
E-mail: mihai@messbusters.org

Institute IVIZ

Adresa: Opekarna 28a – Trbovlje

Stránka:
www.institut-iviz.org
E-mail:
info@institut-iviz.org