Aktivity

Analýza kontextu

Vzdělávací model

Vzdělávací cesta

Instrukce

Behind Sexting

Analýza kontextu

Výzkumná zpráva zahrnující informace získané z dvoustupňové terénní analýzy: průzkumů zjišťujících míru znalosti pojmu sexting a míru povědomí o jeho důsledcích na chování dospívajících a desk research o existujících příkladech dobré praxe v oblasti sexuální výchovy žáků, zahrnující také cesty sexuální výchovy ve škole.

Behind Sexting

Vzdělávací model

V rámci partnerství vznikne Příručka pro učitele a studenty, která definuje nový vzdělávací přístup v oblasti digitální sexuální výchovy a ICT vzdělávání, založený na metodice vrstevníků, prostřednictvím digitálních vzdělávacích materiálů (video, vyprávění příběhů, fotografie atd.) a rolových her.

Behind Sexting

Vzdělávací cesta

Partneři budou testovat vzdělávací model ve dvou vzdělávacích cestách: první je určena žákům pro postupné zvyšování povědomí o digitální stopě sexuálních materiálů sdílených prostřednictvím digitálních zařízení, jejich důsledcích pro jejich soukromí a dopadech na jejich chování; druhá je určena rodičům pro zvýšení jejich znalostí o sextingu a digitálních dovednostech, což jim pomůže zlepšit jejich dovednosti naslouchat a komunikovat se svými dětmi o sexuálních otázkách.

Behind Sexting

Instrukce

Jedná se o dokument, jehož cílem je poskytnout školám a vzdělávacím organizacím operativní návrhy na zařazení digitální sexuální výchovy do učebních osnov. Tento dokument je rovněž určen orgánům odpovědným za vzdělávání, odbornou přípravu a zdravotnictví, aby využily výsledky projektu ke zvýšení povědomí dospívajících a rodičů o rizicích sextingu a k podpoře mezigenerační kritické diskuse o sextingu.