Activități

Analiza contextului

Modelul educaționa

Parcursul educaționa

Linii directoare

Behind Sexting

Analiza contextului

Un raport de cercetare care include informații culese în urma unei analize de teren în două etape: sondaje pentru a investiga nivelul de familiarizare cu conceptul de sexting și gradul de conștientizare a consecințelor acestuia asupra comportamentului adolescenților și o cercetare documentară privind bunele practici existente în domeniul educației sexuale a elevilor, incluzând și cursurile de educație sexuală în școală.

Behind Sexting

Modelul educațional

Parteneriatul elaborează un Manual pentru profesori și elevi care definește o nouă abordare de învățare în domeniul educației sexuale digitale și al educației TIC, bazată pe metodologia peer, prin intermediul materialelor digitale de formare (video, storytelling, foto etc.) și a jocurilor pe roluri.

Behind Sexting

Parcursul educațional

Partenerii vor testa modelul educațional în cadrul a două experiențe de învățare: prima, adresată elevilor pentru o creștere treptată a gradului de conștientizare a amprentei digitale a materialelor sexuale partajate prin intermediul dispozitivelor digitale, a implicațiilor acesteia asupra vieții private și a efectelor asupra comportamentului lor; a doua, adresată părinților, pentru creșterea cunoștințelor acestora despre sexting și despre abilitățile digitale, ajutându-i să își îmbunătățească abilitățile de ascultare și comunicare pe teme sexuale cu copiii lor.

Behind Sexting

Linii directoare

Este un document menit să ofere sugestii operative școlilor și organizațiilor de formare pentru includerea educației sexuale digitale în programele școlare. Acest document se adresează, de asemenea, autorităților responsabile cu educația, formarea și sănătatea pentru exploatarea rezultatelor proiectului în vederea creșterii gradului de conștientizare a adolescenților și a părinților cu privire la riscurile sextingului și încurajarea unei discuții critice intergeneraționale în legătură cu sextingul.