Σχετικά με το πρόγραμμα

TI;

Σκοπός του BEHIND SEXTING είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με ανοικτή πρόσβαση για στην ψηφιακή εποχή, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εφήβων ηλικίας 10-19 ετών και των γονέων σχετικά με τους κινδύνους του sexting. Ταυτόχρονα, το έργο θα εμπλέξει εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους και να εμπλακούν σε διάλογο με τους μαθητές για την πρόληψη του φαινομένου του sexting.

ΠΩΣ;

Μέσω της δημιουργίας ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος σεξουαλικής αγωγής, το οποίο να προσφέρει την ευκαιρία σε έφηβους και γονείς να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση και την πρόληψη των κινδύνων που προκύπτουν από την χρήση των ψηφιακών μέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στο sexting. Το πρόγραμμα θα βασίζεται στην προσέγγιση peer-to-peer, δηλαδή θα αναπτυχθεί σταδιακά, με τρόπο μη επικριτικό και συμμετοχικό, υπό την εποπτεία σχολικών δασκάλων και εμπειρογνωμόνων στον τομέα του sexting και των ψηφιακών μέσων.

ΓΙΑΤΙ;

Η ιδέα προήλθε από τον προβληματισμό για δύο βασικά ζητήματα: πρώτον, τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των νέων, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες, αλλά και πολλούς κινδύνους και προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους. Δεύτερον, η εφηβεία είναι μια περίοδος αλλαγής, ανάπτυξης της ταυτότητας και σεξουαλικής εξερεύνησης, κατά την οποία οι έφηβοι ξεκινούν συνήθως τις πρώτες τους ρομαντικές σχέσεις. Η εξάπλωση των ψηφιακών συσκευών προσφέρει στους έφηβους πρόσθετους τρόπους να εξερευνούν, να αναπτύσσονται και να δοκιμάζουν τις σχέσεις τους, ενώ παράλληλα τους παρουσιάζει και κάποιες προκλήσεις, όπως το sexting. Συνεπώς, το έργο BEHIND SEXTING συνάδει με τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. 

ΠΟΙΟΣ;

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του BEHIND SEXTING απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 10-19 ετών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς στον τομέα της σεξουαλικότητας και των ψηφιακών μέσων. Η ομάδα που που θα αναπτύξει το ψηφιακό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού υλικού, αποτελείται από οκτώ οργανισμούς από την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).