O projektu

KAJ?

Namen projekta BEHIND SEXTING je ustvariti odprto izobraževanje in inovativno usposabljanje v digitalni dobi, namenjeno ozaveščanju mladostnikov, starih od 10 do 19 let, in staršev o tveganjih, ki jih prinaša seksting. Hkrati bodo v projekt vključeni tudi učitelji, ki bodo prispevali k dialogu z učenci z namenom preprečevanja pojava sekstinga.

KAKO?

S pripravo učnega modela digitalne spolne vzgoje bodo mladostniki in starši pridobili znanje in spretnosti za prepoznavanje in preprečevanje tveganj, ki jih lahko predstavljajo digitalni mediji, pri čemer bo še posebej v ospredju pojav sekstinga. Pot usposabljanja bo temeljila na vrstniškem izobraževalnem pristopu, ki bo postopen, brez obsojanja in participativen, pod nadzorom učiteljev in strokovnjakov s področja sekstinga in digitalnih medijev.

ZAKAJ?

Zamisel se je porodila na podlagi razmisleka o dveh ključnih vprašanjih: prvič, digitalna orodja so del vsakdanjega življenja mladih in prinašajo številne prednosti, pa tudi tveganja in izzive, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje. Drugič, mladostništvo je obdobje sprememb, razvoja identitete in spolnega raziskovanja, v katerem najstniki običajno začnejo s prvimi romantičnimi odnosi. Razširjenost digitalnih naprav mladostnikom omogoča dodatne načine raziskovanja, razvijanja in preizkušanja odnosov, kar predstavlja nekatere izzive, kot je na primer seksting. Projekt BEHIND SEXTING je zato v skladu z zavezo Evropskega parlamenta zaščiti otrok v digitalnem svetu.

 

KDO?

Dejavnosti in produkti projekta BEHIND SEXTING so namenjeni učencem srednjih šol, starih od 10 do 19 let, staršem, učiteljem in strokovnjakom s področja spolnosti in digitalnih medijev. Partnerstvo, ki razvija digitalni model spolne vzgoje, vključno z didaktičnim gradivom, sestavlja osem organizacij iz Češke, Cipra, Italije, Portugalske, Romunije in Slovenije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in IKT.